Afganistan’ın İşgalinin 36. Yılında Rusyanın Uyguladığı Avrasyacılık Strateji

Afganistan, jeostratejik bakımdan Asya’nın kilididir ve tarih boyunca büyük devletler tarafından işgal edilmiştir. 19. YY’ da “Büyük Oyun”un bir parçası olarak Rusya ile Büyük Britanya arasında bir tampon bölge oluşturdu. Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla Afganistan, Rusların sıcak denizlere inme hayalinin yeni hedeflerinden birisi oldu. ABD ve batı Afganistan’ı yalnız bırakarak SSCB’nin eline terk etti ve sonunda Afganistan işgal edildi. İşgal ve direniş radikal İslami akımları kuvvetlendirdi ve uyuşturucu trafiğini aşırı derecede büyüttü. Bunun sonucunda ABD’deki 11 Eylül terörist saldırısı meydana geldi. Bu işgal aynı zamanda IŞİD (Daeş) terör örgütünü ortaya çıkaran en önemli sebeplerden birisidir. IŞİD terör örgütünün Afganistan’da yaklaşık 6 500 terörist üyesi vardır. Eski SSCB ülkelerinden de yaklaşık 2 500 kişi IŞİD terör örgütüne katılmıştır. Rusların Afganistan’ı işgalinden 36 yıl sonra Rus Arşiv belgeleriyle işgali incelemeye çalışacağız. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in uyguladığı Aleksandr Dugin’in “Yeni Avrasyacılık” Stratejisinin prensiplerini ve Türkiye, Suriye, Ermenistan, Azerbaycan, Kafkaslar, Ortadoğu ve Türkistan’a (Orta Asya) etkilerini inceleyeceğiz.