Asam Avrasya Bir Etkinlikleri

Asam Avrasya Bir’ de  ”Revan Türk Hanlığı”  ele alındı.
Konuşmacılarımız;
Son Revan Hanı (1747-1918) Hasan Han’ ın Torunu Turhan TURGUT
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU