ASAM Yayımları İçin Makale Yazım Kuralları

 1. Makale uzunluğu asgari 7 500 kelime, sayfa başına yaklaşık 3500 karakter, 15 sayfadan az ve 30 sayfadan fazla olmamalıdır.
 2. Makaleler Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 1 satır aralıklı olarak ve iki kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto yazı büyüklüğü kullanılmalıdır.
 3. Başlık 12 punto kullanılarak, bold karakterlerle ve sayfa ortalanarak yazılmalıdır.
 4. Yazar bilgileri ilk sayfada makale başlığının sağ altına yazarın unvanı, isim ve soy isim yazılıp (*) işareti konulduktan sonra İlk sayfanın sonunda, eğer dipnot bulunuyorsa birinci dipnotun öncesine, yazarın unvanı, kurumu (*) işaretinin ardına dipnot şeklinde yazılmalıdır.
 5. Dipnotlar ilgili sayfanın sonuna sıralı numaralar hâlinde eklenmeli, 10 punto kullanılarak, 1 satır aralıklı olarak ve kenara yaslanmış şekilde yazılmalıdır.
 6. Referanslar parantez içerisinde ve metnin içinde ilgili bölümün olabilecek en yakın yerinde; yazar soyadı ve makale/kitap yılı olacak şekilde yazılır. Örneğin “……makro kurumsal çevrenin etkileridir (Güçlüer, 2011).”
 7. Alıntılar ise yazar soyadı, makale/kitap yılı ve sayfa numarası şeklinde yazılır. Örneğin “e.g. (Yücel, 2006, s. 12-15).”
 8. Makalede bir yazarın birden fazla eseri kullanılıyor ise “(Steinmeier, 2005; 2010)” şeklinde kullanılır.
 9. Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri kullanıldığında (Sparrow, 1998a; 1998b); Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri sayfa numarası verilerek kullanıldığında ise (Göçer, 2005a, s.295; Smith, 2005b, s. 180) şeklinde yazılır.
 10. Birden fazla yazarın çalışması referans olarak verildiğinde yıla göre sıralanır. Örneğin (Türkşen, 1996; Dadaloğlu; 2009; Hamit, 2014) gibi. Ayrıca aynı yıl içinde yayımlanmış, ikiden fazla çalışma kullanıldığı zaman çalışmalar alfabetik sıraya göre makale içinde yer alırlar).
 11. Kullanılan kaynakların bilgileri, metnin sonunda yazarların soyadı sırasına göre alfabetik olarak düzenlenen kaynakça bölümünde sıralanmalıdır. Aynı yazarın birden fazla kaynağı kullanıldığı durumlarda, yazarın (yazarların) çalışmaları kronolojik olarak eskiden yeniye doğru sıralanarak yazılmalıdır.
 12. Kaynak gösterirken sırasıyla; yazarın (yazarların) soyadı, adı, makalenin yayınlanma yılı, parantez içerisinde makale ismi, derginin adı, cilt numarası, dergi sayı numarası, sayfa numaraları yazılmalıdır.
 13. Makale yazılacak sayfada alt, üst ve sağ ve sol kenar boşlukları 2 cm, cilt payı 0,5 cm olmalıdır.
 14. Makalelerin gönderilme adresi: editor@asam.org.tr