Bilim ve Türk Tarihinin Öncüsü

Konu: Bilim ve Türk Tarihinin Öncüsü
ORD. PROF. Aydın Sayılı

Konuşmacılar: Dr. Tuba Uymaz (Kastamonu Üni. Bilim Tarihi Bölümü Öğr. Üyesi)
Prof. Dr. Yavuz Unat (Kastamonu Üni. Felsefe Bölümü Başkanı)

Oturum Başkanı: Ramazan Bakkal (Avrasya Bir Vakfı YK. Üyesi)