EROL GÜNGÖR’ÜN TOPLUMSAL

Erol  Güngör (1938-1983) Türk sosyal  psikoloji  profesörüdür. Güngör, Türk  toplum yapısında  paradigmaları farklı olan bir Türk aydını olmuştur. Muhafazakar/sağ siyasal zihniyete  sahip  biri olarak kültürel değerlere  önem  veren  ideoloji ve  önyargılarından arınmış ender aydınlardandır. Güngör, Tük  toplum yapısını; Türk kültür  kodları (dil, edebiyat, din, tarih, ahlak, gelenekler, sanat vb.) ile  analizler. Güngör, toplumsal yapıyı ağırlıklı olarak sosyal psikoloji boyutu  ile değerlendirir.   Güngör, toplumsal yapıyı değerlendirirken yerli ve yabancı birçok bilim insanı ve akımlardan etkilenir. (Ziya Gökalp, P. Berger, I. Kant,  Hilmi Ziya Ülken, Mümtaz Turhan, M. Weber, J. Locke, F. Nietzsche, E. Durkheim, V. Pareto, A. Toynbee vb.) Güngör, Türk  toplum yapısını tahlil ederken Batı toplumlarının (Fransa, Almanya, A.B.D.) toplumsal yapılarından da etkilenir.  Güngör, toplumsal yapıyı sosyal  psikoloji  modeli  ile  tahlil ederken toplum yapısını  şekillendiren değerleri kültür, edebiyat, dil, ahlak, coğrafya, tarih, medeniyet, iktisat, folklor/sanat ve eğitimi bir bütün halinde birbirlerini  etkileyen bir paradigma  olarak değerlendirir. Güngör’ün toplumsal yapı anlayışında Türk milli  kültür  öğeleri çok yönlü  olarak irdelenir. Güngör,  milli kültürün yazılı  olarak  yeniden  yorumlanmasını ve toplumun hizmetine  sunulmasını ister  ve  amaçlar. Güngör’ün toplumsal yapı anlayışında “kültür” öğesi ön plandadır.