İstanbul'da ulaşım problemleri ve çözüm önerileri konuşuldu.

Konu: İstanbul'da ulaşım problemleri ve çözüm önerileri konuşuldu.

Konuşmacı: Temel Karadeniz Küçükçekmece Belediye Başkanı

Oturum Başkanları: Halide İncekara (E.Milletvekili)
Avrasya Bir Vakfı Başkanı: Şaban Gülbahar