MİLLETLERİN KARAKTERİ, KÜLTÜRÜ, BİLİNCİ..

Bu makalede bir milletin karakterini ve bilincini oluşturan bilimsel ve doğasal olayların neler olabileceği, milletlerin kültürleri, karakterleri ve bilinci arasındaki bağların neler olduğu irdelenmiştir. Öncelikle “Millet” kavramı belli bir coğrafyada yaşayan halkların belli bir etnik alan içinde ortak bir kültür geliştirmesi ve ortak bir üretim paylaşım ülküsünü benimsemesidir. Milletlerin karakterini oluşturan ana etkenin Güneş’te olan büyük patlamalardan, Dünya’ya ulaşan dev enerji ışınlarının atmosferle etkileşiminden biyokimyasal enerjiye dönüşmesini ve bu enerjiye maruz kalan bölgedeki halkların bu enerjiye maruz kalan bölgedeki yaşama sürelerinin, bu halkların karakterini belirlemede ana etken olduğunu söyleyelim. Milletlerin karakterini ve bilincini biyokimyasal enerji patlamalarına dayanıklılığı oluşturuyorsa, acaba kültürünü de bünyelerindeki artı biyokimyasal enerjilerini ortak bir üretim şekline odaklamaları ve bu şekilde kendi yönetim geleneklerini oluşturmaları sağlıyor olabilir mi? Biyosfer ve teknosferin etkileşimi ve güneş sistemimizden sağladığımız biyokimyasal enerjinin kullanılması acaba milletlerin karakterini belirleyebilir mi? Ülkelerin ulusal gücü ve bu gücü kullanıp kendilerini siyasi, ekonomik ve askeri açıdan güvence altına alabilmelerini sağlayacak yol ve yöntemler her milletin kendi karakterine göre değişiklikler gösterir.