ORTADOĞU’DA PETROL HÂKİMİYETİ PROJELERİ

Son yüzyılda, bölgemizin ve dünyanın en önemli gündemi Ortadoğu. Ortadoğu’yu bu kadar önemli kılan birden fazla sebep var: Petrol ve Doğalgaz Kaynakları, Asya Avrupa Ticaret Yolları ile Enerji Koridorları, bunlara bağlı olarak ortaya çıkan Soğuk Savaş, Silahlanma Yarışı, İttifaklar ve Çatışma Unsurları sayabileceğimiz başlıca etkenler. Birbiriyle doğrudan ilişkili bütün bu hususları ve Ortadoğu sorununu yeni stratejik kavramlarla açıklamak istiyoruz: Duvar Stratejisi, Tehditle Varolma Stratejisi ve Sinek Teorisi.