Terörle Mücadelede Yöresel Bir İmkan Olan Geçici Köy Koruculuğu (Gkk) Sistemi, Aksaklıklar Ve Çözüm Önerileri

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde halen yaşamakta olduğu ve 1980’li yıllar itibarıyla kamuoyunun farkına vardığı terör sorunu geçici köy koruculuğu sisteminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Başlangıçta terörle mücadelede büyük yararlılıklar gösteren, devletin silahlı güvenlik güçlerine büyük faydalar sağlayan, teröre bölgede güvenlik güçlerinin ulaşamadığı yerlerde karşılık veren Geçici Köy Korucu (GKK)’ları terörün etkisini azaltmasıyla birlikte çeşitli yönleriyle tartışılmaya başlanılmıştır. Aslında belki de gösterdikleri başarılardan dolayı, bilinen ama göz ardı edilen sorunlar zamanla su yüzüne çıkmaya başlamıştır. Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, haberleşme ve iletişimin çok daha hızlı yapılmasıyla birlikte bazı kesimlerce hasıraltı edilen, kamuoyunda etki oluşturamayan olaylar, gündeme daha kolay gelebilmiş ve geniş kitlelerden tepki almıştır. Geçici köy koruculuğu (GKK) sistemini bugün içinde birçok faktör barındıran bir sorunlar yumağı haline gelmiştir. Bir taraftan geçici köy korucularının kendi sorunları, özlük hakları ve yaşadıkları sosyal sıkıntılar; diğer taraftan vatandaşların geçici köy korucuları hakkındaki şikayetleri, geçici köy korucularının karıştıkları suçlar, kamu görevlileriyle oluşturdukları çeteler, faili meçhullerle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla adlarının sıkça anılması karşımızda ne kadar çetrefilli bir problemin olduğunu göstermektedir. İşin bir diğer ironi tarafı ise aslında PKK terörüne karşı kurulan bir sistem olan geçici köy koruculuğu sisteminin üyelerinin, mahkemelerde en çok yargılandığı konu terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıdır. Geçici köy koruculuğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde aynı zamanda bir siyasi realite haline de gelmiştir. Bu kurum ekonomik olarak aşiretleri güçlendirmesiyle beraber, siyaseten de bölgede güçlü bir unsur olarak sivrilmiştir.  Bu makale, terörle mücadelede önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiş geçici köy korucularının bugün içinde bulundukları durum ile çözüm sürecinde kimi çevrelere göre “derhal” kaldırılması talep edilen geçici köy koruculuğu sisteminin geçmişten günümüze geldiği süreci ve 1984 yılından bu yana güvenlik güçleri tarafından yürütülen terörle mücadelede yaşamsal katkıları bulunan, disiplinsiz davranışları nedeniyle haklarında çok sayıda işlem yapılan geçici köy korucusu olmakla beraber, geçici köy koruculuğu müessesesinin geleceğini tartışmaya açmaktadır.