TÜRK TARİHİNDE R1A-R1B MÜCADELESİ

Kâinatta oluşan jeobiokimyasal enerji hareketleri, yeryüzüne etki ettiği bölgelerde insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde davranışsal ve düşünsel etkiler bırakmaktadırlar. Bu etkiler dna çekirdeklerini etkileyerek milli kültürün oluşumuna katkıda bulunurlar. Belli bir coğrafyadaki halklar, meydana gelecek etnik alanda ortak bir kültür geliştirmesiyle milli bir güç haline gelirler. Türk tarihi,  haplogrup olgusu kapsamında kendi biyogenetik zenginliğinin neticesindeki mücadelesinin dünya ve uygarlık tarihine yansımasıdır. Her milletin kendine uygun siyasi, askeri ve ekonomik modelini belirlemek için önce o milletin kültürel gelişimini irdelemek gerekir. Ülkelerin milli gücü ve bu gücü kullanıp kendilerini siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri açıdan güvence altına alabilmelerini sağlayacak yol ve yöntemler her milletin kendi karakterine ve maruz kaldığı ihtirassal-tutkusal itki süresine göre değişiklikler gösterir. Bu noktada da inanç yapıları ve yönetim geleneklerine etkileri önem arzetmektedir. İhtirassal-Tutkusal İtki’ye maruz kalan bölgelerdeki etnik unsurlar, kültürel noktada nasıl bir tutuma girmekteler, farklı etnik unsurların karşılaşmalarında nasıl bir sentez ortaya çıkmakta, bu olguların inanç ve yönetim geleneklerindeki gelişimleri ve sonuçları nasıl olduğu bu bilimsel çalışmanın amaç ve içeriğini oluşturmaktadır.