Türkiye'de Bilim Ve Teknoloji Tarihi Araştırmaları konuşuldu.

Konu: "Osmanlı'da Çok Yönlü Bir Bilgin Takiyüddin" ve "17. Yüzyılda İngiltere'de Bilginin Kamusallaşması"

Türkiye'de Bilim Ve Teknoloji Tarihi Araştırmaları konuşuldu.

Konuşmacılar: Prof. Dr. Atilla Bir - Dr. Nihal Özdemir

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih Aynural