TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI GERÇEĞİ

Günümüzde çağdaş ülkeler artık bir yandan sosyo-ekonomik ve kültürel hayatta kamunun rolünü mümkün olan en alt seviyeye çekme yolunda önemli adımlar atar, bu alanları sivil toplum kuruluşlarına bırakırken, bir yandan da kendi ulusal çıkarları doğrultusunda politika ve stratejilerini oluşturarak, toplumlarının sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınma hamlesine bir bütün halinde katılmasını amaçlamaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki başarılı örneklerinde olduğu gibi çeşitli sorun ve sıkıntılarına rağmen ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları da sosyo-ekonomik kalkınma ve kültürel gelişmede başarılı projelere imza atmakta, bu anlamda önemli bir potansiyel oluşturmaktadırlar. Bu makalede hükümet dışı kuruluşlar (NGO) olarak sivil toplum kuruluşları (STK)’nın sosyo-ekonomik kalkınma ve kültürel gelişmedeki giderek artan rollerinden hareketle demokratik değerlerin öne çıktığı günümüzde toplum hayatındaki etkileri tartışmaya açılmaktadır