ASAM

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

Avrasya Bir Vakfı bünyesinde 1999 yılında kurulmuş bir düşünce kuruluşudur. Özellikle Türkiye‘nin çevre bölgesi hakkında çalışmalar yürütür.

Cumhuriyet döneminin stratejik araştırmalar alanındaki ilk ve en büyük yatırımı olan ve gerek yurt içinde, gerek yurt dışında Türkiye’nin en önemli düşünce kuruluşu olarak kendini kabul ettirmiş olan ASAM, Türk bilim ve siyaset hayatına Türkiye Cumhuriyeti‘nin kuruluş ilkeleri temelinde özgün araştırmalar sunmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Hedefi ulusal güvenlik kültürünün oluşturulmasına, jeopolitik bilincin geliştirilmesine, kamu ve özel sektörün karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktır.

ASAM, milli çıkarlar doğrultusunda özgürlük içinde araştırmalar yapan bir düşünce kuruluşudur. ASAM’ın araştırma sahası Türkiye dâhil bütün dünya olup, araştırma alanları, politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, demografik, güvenlik, hukuki ve tarihî altyapıları kapsamaktadır.

1980‘li yılların sonlarından itibaren uluslararası ilişkilerde Avrasya eksenli köklü bir değişim süreci yaşanmaktadır. Soğuk Savaş son bulmuş, Doğu ile Batı arasındaki nükleer dehşet dengesine dayalı dünya düzeni, tarihe mal olmuştur. ABD önderliğindeki tek kutuplu yeni yapılanma, beraberinde yeni umutlar, belirsizlikler ve yeni tehditler getirmiştir. Fırsatlar ve tehlikelerle yüklü bu farklı koşullarda Türkiye’nin jeopolitik konumunu değerlendirmek, Türk toplumunun maddi ve manevi yönleriyle ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerini araştırmak amacıyla 1993 yılında Şaban Gülbahar’ın başkanlığında İstanbul‘da Avrupa Asya Birliği Türk Ekonomik-Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (Avrasya-Bir Vakfı) kurulmuştur.

“Avrasya Dosyası” ismi ile üç aylık bir stratejik araştırma dergisi, bir grup akademisyen tarafından 1994 senesinde Ankara’da yayımlanmaya başlamıştır. Bu dergi çevresinde, yukarıda özetlenen kaygı ve amaçlarla bir araya gelen ve kısa zamanda genişleyen bir aydın halkası oluşmuştur. Avrasya-Bir Vakfı, 1996 yılında “Avrasya Dosyası” dergisine manevi ve mali destek vermeye başlamıştır.

Vakıf, 1999 yılından itibaren çalışmalarına stratejik, politik, ekonomik ve sosyal alanları da dâhil etme kararı alarak Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (ASAM) kurmuştur. ASAM Türkiye’deki ilk stratejik bilgi bankası ve stratejik araştırmalar merkezi olarak Aralık 1999’da dokuz ay süren bir ön çalışmadan sonra, faaliyetlerine Ankara’da kendi binasında başlamıştır.

2000 yılının Mayıs ayında Stratejik Analiz dergisinin ilk sayısı çıkmış ve o tarihten sonra her ay düzenli olarak yayınlanmıştır. İzleyen yıllarda çok sayıda telif ya da çeviri rapor, araştırma ve kitap Türk düşünce dünyasına kazandırılmıştır. 2001 yılı Şubat ayında ASAM bünyesinde, müstakil bir birim olarak Ermeni Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. Enstitü, ilk sayısını 2001 Mayıs ayında çıkardığı üç aylık Ermeni Araştırmaları ve Review of Armenian Studies dergileri ile yayın hayatına devam etmektedir. 2006 Ocak ayında “İnsanlığa Karşı Suçlar Araştırma Enstitüsü” (İKSAREN) ASAM bünyesinde çalışmalarına başlamıştır.

Sizlere güveniyoruz ve fikirlerinize önem veriyoruz. Bizimle paylaşmanızı istiyoruz.

Makale Yazım Kuralları

Makaleler Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 1 satır aralıklı olarak ve iki kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto yazı büyüklüğü kullanılmalıdır. Makale uzunluğu asgari 7 500 kelime, sayfa başına yaklaşık 3500 karakter, 15 sayfadan az ve 30 sayfadan fazla olmamalıdır.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

ASAM, millî çıkarlar doğrultusunda özgürlük içinde araştırmalar yapan bir düşünce kuruluşudur.

Araştırma konularımızdan bazıları…

0
%
CUSTOMER SATISFACTION
0
+
SPECIALISTS IN OUR TEAM
0
INDUSTRY AWARDS
0
+
SUCCESSFUL PROJECTS

Yönetim Kurulumuz

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi…

Gerçeğe ulaşmak için araştırıyoruz...

Dosyalarla alakalı detaylı bilgi Yayınlarımız & Bizden Haberler bölümlerinde bulabilirsiniz…

Başika' nın Şifresi

Yerel dilde “Aşıklar Evi” anlamına gelen Başika, şimdilerde adeta küresel hegomonik güçler ve bu güçlerin belirlediği hatta öncelediği yerel aktörlerle Türkiye arasında önemli bir kriz merkezi haline gelmeye başladı.

Kut'ül Amare yi Anlamak

Osmanlı Ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nda çarpıştığı cephelerden biri, İngilizlere karşı oluşturulan Irak cephesidir. Osmanlı dönemi kaynaklarında Irak-ı Arap olarak adlandırılan bölge, Dicle, Fırat havzasında tarihteki Mezopotamya’yı (Verimli Hilal) içine alır ve Basra Körfezi’ne kadar uzanır.

Terörün Ekonomi Pradoksu

Terör çok yönlü etkileri bakımından insan toplumları üzerinde değişik olumsuzluklar yaratan sıra dışı bir olgudur. Terörün sıra dışılığı riski öngörebilmeyi zorlaştıran, bu nedenle de karşıt faaliyetlerin planlanabilmesini güçleştiren en önemli unsurdur.

Ortadoğu'da Petrol Hakimiyeti

Son yüzyılda, bölgemizin ve dünyanın en önemli gündemi Ortadoğu. Ortadoğu’yu bu kadar önemli kılan birden fazla sebep var: Petrol ve Doğalgaz Kaynakları.

Türkiye'de STK Gerçeği

Günümüzde çağdaş ülkeler artık bir yandan sosyo-ekonomik ve kültürel hayatta kamunun rolünü mümkün olan en alt seviyeye çekme yolunda önemli adımlar atar

Fikirlerinizi Bizimle Paylaşın

+90 212 580 08 53